Ordensregler

På Gribskov Rideklub tager vi sikkerheden meget alvorligt. Det skal være trygt og sikkert at færdes på klubbens område.

Generelle ordensregler

  • Vi henstiller til alle ryttere og forældre til unge ryttere tegner en ulykkes/fritidsforsikring.
  • Rygning og brug af åben ild i alle stalde og ridehuse er strengt forbudt.
  • Undgå støjende leg og tale der kan genere de opstaldede heste og undervisning
  • Ryd altid op efter dig selv i stald, på tilskuerpladser og i “Hesteskoen” efter brug
  • Biler skal parkeres på den østlige gavlside af ridehuene (ved indgang til toiletter og “Hesteskoen”) eller på parkeringspladsen langs det store ridehus. Husk at reservere plads til handicapbilerne
  • Sørg altid for at fjerne hestepærer fra din hest når du har redet eller på anden måde opholdt dig med din hest i ridehusene.
  • Besøgende hunde skal holdes i snor på klubbens område