Grundet stærkt forhøjede priser på foder i kølvandet på tørken i Europa har vi desværre været nød til at hæve vores priser en lille smule.

 

Der betales forud og senest til d. 4. i måneden.
Ændringer vedr. betalinger meddeles senest den 15. i måneden til:

Bogholderiet, Majbritt Hansen (Majse) Mobil: 21525860 gbr@gribskovrideklub.dk

Bogholderiet kan også kontaktes pr. mail: gbr@gribskovrideklub.dk

Gebyr ved for sen betaling, 100 kr pr. rykker. Der udsendes 2 rykkere, hvorefter saldoen sendes til inkasso, hvis den stadig ikke er erlagt. Ved mere end 2 måneders restance for undervisning, kan rytteren bortvises fra undervisning indtil skyldige saldo er betalt.
Ligeledes kan opstaldning ophøre ved mere end 2 måneders restance for bokslej

Klubbens bankkonto i Nordea er: Reg.nr. 2418 og konto nr. 5367670659.

Ændringer vedrørende skolehold og lørdagshold
Ind- og udmeldelser skal ske til Majse på majsegbr@outlook.dk

Har Majse ikke dine ændringer – herunder ind- eller udmeldelse – hæfter du stadig for betalingen og vil blive opkrævet uændret for undervisning m.m.

Udeblivelse fra undervisning er IKKE at betragte som udmeldelse, og mundtlig udmeldelse eller anden form for ændringsmeddelelse til underviserne er ikke tilstrækkelig.
———————

Flytning
Husk at meddele ny adresse ved flytning til rideklubben.
Husk at fremsende ny mailadresse.

Udmeldelse
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med 14 dages varsel til en kontingentbetaling. En udmeldelse pr. d. 01.01.xx skal altså derfor være klubben i hænde senest d. 15.12.xx. Den skriftlige udmeldelse fremsendes til rideklubbens bogholder enten pr. mail eller brev.