Det er obligatorisk for alle, der benytter Gribskov Rideklubs faciliteter, modtager rideundervisning eller på anden måde har sin daglige gang på Gribskov Rideklubs arealer, at være medlem af Gribskov Rideklub.
Ønsker du, at blive medlem kan du anvende formularen nedenfor. Husk at angive din adresse og telefonnummer i kommentarfeltet.
Vi ser frem til at byde dig velkommen i Gribskov Rideklub!

Vi henstiller til, at alle ryttere og/eller disses forældre - tegner en fritids-/ulykkesforsikring.

Flytning
Husk at meddele ny adresse ved flytning til rideklubben.
Husk at fremsende ny mailadresse.

Udmeldelse
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med 14 dages varsel til en kontingentbetaling. En udmeldelse pr. d. 01.01.xx skal altså derfor være klubben i hænde senest d. 15.12.xx. Den skriftlige udmeldelse fremsendes til rideklubbens bogholder enten pr. mail eller brev.