Obligatorisk medlemskab

Det er obligatorisk for alle, der benytter Gribskov Rideklubs faciliteter, der modtager rideundervisning eller på anden måde har sin daglige gang på Gribskov Rideklubs arealer at være medlem af Gribskov Rideklub.

Vi henstiller til, at alle ryttere og/eller disses forældre – at tegne en fritids-/ulykkesforsikring.

Ønsker du at blive medlem er du meget velkommen – du kan henvende dig her: