Gribskov Rideklub råder pt. over 2 stalde til bl.a. opstaldning af privatheste. Den gamle stald er stor og meget charmerende – trods sin alder.  Endvidere har vi en nyopført stald med plads til 12 heste, der hver især har vindue til det fri.
Foldordning er inkluderet i opstaldningen.

Opstaldningspriser:

  • Selvpasserboks inkl. 1 ridehuskort i Gammel Stald – 1.550 kr./måned 
  • Fuldpasserboks inkl. 1 ridehuskort i Ny Stald – 3.300 kr./måned 

Bemærk at depositum på en måneds boksleje betales ved underskrivelse af kontrakt.

Vedrørende opstaldning på Gribskov Rideklub kan eksamineret berider John Nielsen kontaktes på tlf. 2128 7074. Eller benyt formularen nederst på denne side.

Hver opstalder råder over 1 sadelbom , 1 dækkenholder pr. hest + et skab til hovedtøj og andet personligt udstyr. Ekstra sadelbom eller skab kan kun fås efter aftale med John Nielsen og indtil pladsen evt. skal bruges af en opstalder, som ikke i forvejen har en opbevarings-plads.

Som opstalder skal du som minimum sørge for, at hestens navn, dit navn og tlf. nr. står på boksdøren, således at andre kan se, hvem de skal kontakte i tilfælde af sygdom eller skader på hesten.

Vaccinationer er opstalderen selv ansvarlig for. Gyldige vaccinationspapirer (svarende til de krav, der stilles til deltagelse i konkurrence) skal kunne fremvises. Ormestrategien består i, at der udtages gødningsprøve fra alle heste på samme tid. De heste, der har et ormeniveau over grænseværdien behandles. Betaling herfor opkræves ekstra. Ormestrategien skal sikre at der ikke opstår resistens.

Opstaldningskontrakt bliver udarbejdet og underskrevet hurtigst muligt efter en ny opstalder og hests ankomst til Gribskov Rideklub bl.a. indeholdende dato, opsigelsesbetingelser, bokspris, klubbens ansvarsområder og rettigheder, samt hesteejerens forpligtelser.

Ændringer vedr. betaling af hesteboks:
Ændringer skal være bogholderiet i hænde skriftligt (enten pr. email eller brev) senest den 15. i måneden og med virkning fra d. 1. i efterfølgende måned. Mundtlige beskeder er ikke gyldige.

Opsigelse af lejet hesteboks:
Hesteboks kan opsiges med 1 mdr.s varsel til den 1. i måneden. Det vil sige at du skal også betale for opsigelsesmåneden, uanset om du flytter hesten før.
Opsigelsesvarslet er nødvendigt for at vi kan have overblik over, hvad vi har at leje ud.
Din opsigelse af hesteboks skal være bogholderiet i hænde skriftligt (enten pr. email eller brev) senest den 1. i måneden.
Mundtlige beskeder er desværre ikke gyldige.

Bogholderiet står Majse Hansen for og hun kan kontaktes på mobil 2152 5860 – Læg gerne en besked på telefonsvarer eller sms, hvis der ikke lige svares på opkald.  Bogholderiet kan også kontaktes pr. mail: gbr@gribskovrideklub.dk