Gribskov Rideklub råder pt. over 2 stalde til bl.a. opstaldning af privatheste. Den gamle stald er stor og meget charmerende – trods sin alder.  Endvidere har vi en nyopført stald med plads til 12 heste, der hver især har vindue til det fri.
Foldordning er inkluderet i opstaldningen.

Opstaldningspriser :

Alle bokse er som udgangspunkt selvpas. Inkluderet er fodring tre gange dagligt samt ud og inlukning. Yderlige ydelser kan tilkøbes se nedenfor.

  • Selvpasserboks inkl. 1 ridehuskort i Gammel Stald – 1.550 kr./måned 
  • Selvpasserboks inkl. 1 ridehuskort i Ny Stald – 1850 kr./måned 

Mugning for en måned: 730 kr.

Mugning for en dag: 50 kr.

Træpiller: 40 kr. per sæk.

Wrap: 450 kr. per måned. Wrapprisen kan variere fra høst til høst)

Bemærk at depositum på en måneds boksleje betales ved underskrivelse af kontrakt.

Diverse ekstra ydelser:

Longering af hest (20 min.): 125 kr.

Ridning af hest (ikke af underviser/træner, 30 min.): 175 kr.

Ridning af hest (træner, 30 min.): 275 kr.

Hest striglet og sadlet op: 50 kr.

 

Vedrørende opstaldning på Gribskov Rideklub kan eksamineret berider Dorte Wolf kontaktes på Mobil: 31340887. Eller benyt formularen nederst på denne side.

Hver opstalder råder over 1 sadelbom , 1 dækkenholder pr. hest + et skab til hovedtøj og andet personligt udstyr. Ekstra sadelbom eller skab kan kun fås efter aftale med Dorte Wolf og indtil pladsen evt. skal bruges af en opstalder, som ikke i forvejen har en opbevarings-plads.

Som opstalder skal du som minimum sørge for, at hestens navn, dit navn og tlf. nr. står på boksdøren, således at andre kan se, hvem de skal kontakte i tilfælde af sygdom eller skader på hesten.

Vaccinationer er opstalderen selv ansvarlig for. Gyldige vaccinationspapirer (svarende til de krav, der stilles til deltagelse i konkurrence) skal kunne fremvises. Ormestrategien består i, at der udtages gødningsprøve fra alle heste på samme tid. De heste, der har et ormeniveau over grænseværdien behandles. Betaling herfor opkræves ekstra. Ormestrategien skal sikre at der ikke opstår resistens.

Opstaldningskontrakt bliver udarbejdet og underskrevet hurtigst muligt efter en ny opstalder og hests ankomst til Gribskov Rideklub bl.a. indeholdende dato, opsigelsesbetingelser, bokspris, klubbens ansvarsområder og rettigheder, samt hesteejerens forpligtelser.

Ændringer vedr. betaling af hesteboks:
Ændringer skal være bogholderiet i hænde skriftligt (enten pr. email eller brev) senest den 15. i måneden og med virkning fra d. 1. i efterfølgende måned. Mundtlige beskeder er ikke gyldige.

Opsigelse af lejet hesteboks:
Hesteboks kan opsiges med 1 mdr.s varsel til den 1. i måneden. Det vil sige at du skal også betale for opsigelsesmåneden, uanset om du flytter hesten før.
Opsigelsesvarslet er nødvendigt for at vi kan have overblik over, hvad vi har at leje ud.
Din opsigelse af hesteboks skal være bogholderiet i hænde skriftligt (enten pr. email eller brev) senest den 1. i måneden.
Mundtlige beskeder er desværre ikke gyldige.

Bogholderiet står Majse Hansen for og hun kan kontaktes på mobil 2152 5860 – Læg gerne en besked på telefonsvarer eller sms, hvis der ikke lige svares på opkald.  Bogholderiet kan også kontaktes pr. mail: gbr@gribskovrideklub.dk