Formand:
Anne-Marie Herrguth Hoffmann
Telefon: 2214 7917
Mail: formand@gribskovrideklub.dk

Næstformand:
Helle Milton
Telefon: 2332 4932
Mail: naestformand@gribskovrideklub.dk

Kasserer:
Per Obling
Telefon:
Mail: kasserer@gribskovrideklub.dk

Sekretær:
Britta Pedersen
Telefon: 2286 1067
Mail: bp12@youmail.dk

Udvalg:

Centerudvalg:
Heidi Gotfred
Telefon: 2671 1238
Mail: webgotfredgribskov@gmail.com

Stævne-, Junior-, Velfærd- og Ryttermærkeudvalg:

Mail: staevne@gribskovrideklub.dk

Handicap, terræn og motions udvalg:

Britta Pedersen
Telefon: 2286 1067
Mail: bp12@youmail.dk

PR- og Aktivitetsudvalg:

Helle Milton
Telefon: 2332 4932
Mail: pr-udvalg@gribskovrideklub.dk

Undervisere:

Eksamineret berider
John Nielsen
Mobil: 2128 7074

Ridelærer
Majbritt Hansen (Majse)
Mobil nr.: 2152 5860
Mail: gbr@gribskovrideklub.dk

Ridelærer – lørdagshold
Marianne Galberg
Mobil: 20325310

Ridefysioterapeut
Mette Eriksen
Mobil: 29474056
info@metteeriksen.dk

Instruktør ryttere med særlige behov
Bonnie Sanderson
Mobil: 29919977